Cement of geen cement

De SPII prothese wordt in het bovenbeen geschoven, waarbij er ‘cement’ wordt gebruikt om de prothese muurvast te verankeren in het bot (foto: groen gekleurde laag tussen prothese steel en bot). Deze vorm van fixatie is nodig, omdat botten bij het ouder worden afnemen in kwaliteit (o.a zachter bot) en poreuzer worden. Het cement bestaat uit een kunststof (polymethylmethacrylaat) dat na plaatsing binnen enkele minuten hard wordt. De constructie is daardoor zo stabiel, dat belasting al vanaf het begin mogelijk is.

 

Soms is het bot nog van een zodanige dichtheid en kwaliteit, dat cement niet nodig is. Dan wordt er een steel ingebracht met een poreuze buitenlaag, waar nieuw bot tegenaan kan groeien. Dit wordt een ongecementeerde prothese genoemd. Vooral bij jongere patiënten met gezond hard bot heeft deze manier de voorkeur.

 

De orthopeed kan o.a. met behulp van de röntgenfoto bepalen welk type prothese het meest geschikt is.

 
 
home   |   contact   |   disclaimer
Logincode arts